Ny vägledning avseende smittfrihet från Folkhälsomyndigeten

Folkhälsomyndigheten har den 19 maj 2020 publicerat ny vägledning för hur smittfrihet efter covid‐19 ska bedömas.

Eftersom vår verksamhet ingår i vård‐ och omsorgen tillämpar vi de kriterier som gäller för vård‐ och omsorgspersonal. Eftersom många av de personer som är beviljade personlig assistans dessutom identifieras som riskgrupp för särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid‐19 finns även skäl att ta hänsyn till den vägledning som gäller när man arbetar med särskilt känsliga individer. Vid sjukdomssymptom gäller fortfarande att man ska stanna hemma från arbetet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man stannar hemma från jobbet om man har symptom som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel‐ och ledvärk. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk.

Vid misstanke om att en anställd har eller har haft covid‐19 gäller att vård‐ och omsorgspersonal ska testas innan de kan återgå till arbete. Om du personligen misstänker att du har smittats med covid‐19 ska du börja med att kontakta 1177 för få reda på hur du får denna misstanke styrkt. Därefter är det den assistansberättigades hemkommuns medicinskt ansvarige som ansvarar för testning av vård- och omsorgspersonal. Kontakta din uppdragschef för hjälp med bokning av testning. Kom ihåg att om du lider av sjukdomssymptom som ändå skulle förhindra dig från att återgå till arbete (till exempel feber), så fyller covid‐19 testning ännu inget syfte. Vänta med att starta processen att bli testad tills det att du är tillräckligt frisk att du skulle kunna återgå till arbetet förutsatt att du testar negativt för covid‐19.

Vid konstaterad covid‐19 gäller, med hänvisning till den försiktighetsprincip som ska tillämpas när man arbetar med särskilt känsliga individer, att man ska varit feberfri i minst 2 dagar och stabil förbättring samt att det ska ha gått 14 dagar efter insjuknande. Man ska ha testats innan man kan återgå till arbete.

Vi på Jengla Omsorg AB kommer att utgå från försiktighetsprincipen eftersom många assistansberättigade tillhör riskgrupp för särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid‐19. Från fall till fall kan det dock finnas skäl att inte tillämpa denna, vilket skulle innebära att personal kan återgå till arbete efter två dygns feberfrihet och allmän förbättring, när det dessutom gått minst sju dygn sedan insjuknandet. Kontakta er uppdragschef om ni misstänker att det finns skäl att frångå försiktighetsprincipen på er arbetsplats.

Folkhälsomyndighetens originaltext kan hittas här

För mera om vilka som ingår i riskgrupp för särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid‐
19, se även Socialstyrelsens vägledande dokument på här: