Stoppa våldet inom LSS

bild på knuten näve
Bild från Shutterstock

Kommunerna måste stoppa våldet på LSS boenden, skrev Ulla Adolfsson och Maria Sivall i Dagens Samhälle i går (7 oktober 2020). Autism och Aspergerförbundet får, år efter år, höra om missförhållanden från deras medlemmar. IVO rapporterade förra året att missförhållanden i form av tvångs-och begränsningsåtgärder har ökat. Detta måste få ett slut. Jag håller helt med Autism och Aspergerförbundet om att kompetensbristen måste upphöra. Jag menar att det inte bara gäller LSS boenden utan oavsett vilken typ av LSS verksamhet vi arbetar inom.

Kompetenshöjning krävs inom LSS

Vi behöver säkerställa trygghet för huvudpersonerna där vi håller intentionen med LSS levande. Vi måste kombinera utbildning  med kontinuerlig handledning för ett ständigt förbättringsarbete. Etiska samtal behövs. Vi behöver fråga oss För vems skull?  så många gånger att det blir en naturlig reflektion i det dagliga arbetet.

PERMA och arbetet med ökat välbefinnande

Oavsett typ av verksamhet behöver alla vara delaktiga i arbetet kring huvudpersonerna. Detta innefattar självklart även chefer. På Jengla Omsorg har vi nu för andra gången en PERMA grupp. PERMA gruppen består av fem arbetslag. Arbetslagen kartlägger och planerar arbetet systematiskt utifrån målet att vi ska bidra till ökat välbefinnande i huvudpersonernas vardag. I arbetet och diskussionerna i PERMA gruppen upptäcker vi många gånger lättare vad vi behöver förändra, ta bort och lägga till för att öka välbefinnandet. Då ser vi också vilken kompetensökning som behövs. Självklart är cheferna med i arbetet. Det gläder mig att vi nu har kö till nästa PERMA grupp.

Utbildning och handledning

Redan när jag och min man Rickard startade Jengla Omsorg för 7 år sedan såg vi utbildning och handledning som absolut nödvändigt för att möjliggöra personlig assistans med hög kvalité . Oavsett LSS verksamhet så har vi alla en komplex profession. Vi behöver ta professionen på stort allvar. Det känns dumt och mycket sorgligt att ens skriva det då det bör te sig fullkomligt självklart för var och en av oss. Vi arbetar med människor som är helt beroende av vårt stöd och service. Det stöd och service ska vi ge på allra bästa tänkbara sätt. Många av de vi möter, om det så är på LSS boenden, korttids, inom personlig assistans eller annan insats, har dessutom både en begränsad beslutsförmåga. Många har också kommunikationssvårigheter som gör att de inte kan göra sin röst hörd lika tydligt som vi andra.

Dick Nord får hjälp av stjärnadvokaten Elisabeth Massi Fritz

Jag är tacksam att stjärnadvokaten Elisabeth Massi Fritz tagit sig an fallet med de kränkningar, våld och hot om våld som Dick Nord utsattes för av personal på det gruppboende han bodde på. Vi är många som hoppas på rättvisa. Vi är många som vet att det finns massor med kunskap att inhämta. Kunskap som gör att riskerna för övergrepp, kränkningar, våld och hot kan minska drastiskt.

Kompetenshöjning får inte vänta

Det finns absolut inget som hindrar kommuner och privata aktörer att arbeta med kompetenshöjning, handledning, reflektion och etiska samtal. Inget hindrar någon av oss att med hjälp av både medmänsklighet och hög kompetens aldrig skada utan i stället alltid arbeta för ett ökat välbefinnande för huvudpersonen.

Vi erbjuder våra utbildningar gratis

Självklart så vill vi på Jengla Omsorg bidra på det sätt vi kan. Vi fortsätter därför att erbjuda våra utbildning på Teams gratis även för andra LSS verksamheter hela året. Ni är varmt välkomna att anmäla er till vår AKK utbildning på sammanlagt 12 timmar , om tydliggörande pedagogik eller en introduktionskurs om medveten närvaro i arbetet med människor. 

Vad ni än har för behov av utbildning så se till att alla i ett arbetslag eller på ett LSS boende går samma utbildning. Följ upp utbildning med kontinuerlig handledning.  Ta huvudpersonernas utsatthet på allvar. Ta vårt gemensamma ansvar att stoppa våld, hot om våld, övergrepp, kränkande bemötande och tvångs-och begränsningsåtgärder på allvar.