Stor rättsosäkerhet och låga brottsrubriceringar

Bild på lagbok
Bild: Henrik Montgomery/TT
Från https://www.sydsvenskan.se/2019-04-04/olika-infor-lagen?redirected=1

Vårdaren som la en saccosäck över Dick Nord för att sedan själv sätta sig på den och trycka till med sitt knä är nu dömd för ofredande. Jag menar att brottsrubriceringen är för låg, att det var misshandel och att människor med svårare funktionsnedsättningar lever i en omfattande rättsosäkerhet.

Krävs kameraövervakning för att säkerställa trygghet?

Det är bra att vårdaren blev dömd och att fallet har fått uppmärksamhet. Mörkertalet är tyvärr stort. Elisabeth Massi Fritz som varit målsägandebiträde åt Dick Nord menar att man bör lyfta frågan om rättssäkerhet för målsägande som har funktionsnedsättningar. Läs mer här. Det var tack vare ljudinspelningar som ledde till rättssalen säger hon vidare. Jag håller med henne om att vi behöver diskutera huruvida LSS boenden bör ha kameraövervakning för att de ska vara trygga i sina egna hem.

För låg brottsrubricering

Det jag reagerar på är den låga brottsrubriceringen. Jag är ingen jurist. Det jag däremot hittar om ofredande stämmer inte med den allvarliga risk som förelåg när Dick Nord utsattes för detta brott. Jag menar att detta borde rubriceras minst som misshandel, möjligtvis grov misshandel då det som Dick Nord utsattes för är förenligt med livsfara.

Definitionen för misshandel borde vara självklar. ”Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.” Lag (1998:393).

Jag hoppas att jag har fel i min teori att det faktum att Dick inte kan föra sin egen talan, har betydelse i sammanhanget. Om det är så illa att du måste kunna berätta att du får ont, att du är rädd och i vanmakt för att det ska bli tal om den brottsrubricering, har vi mycket arbete kvar att göra.

Rättsosäkerhet

Jag vill att domar som rör brott mot personer med svåra funktionsnedsättningar och begränsat eller inget tal, ska ses över. Det behöver utredas om det finns ett mönster i att brott mot personer med funktionsnedsättningar, leder till lindrigare brottsrubricering vid åtal. Det behöver undersökas om personer med funktionsnedsättningar och begränsad kommunikation lever i en stor och farlig rättsosäkerhet. Om det är så, är det riktigt illa.