Världsautismdagen

Idag är det Världsautismdagen.

Det jag allra mest önskar är en ökad acceptans och respekt för mångfald gällande olika sätt att fungera.

Med acceptans och respekt på riktigt skulle vi se det självklara i att de som behöver det ska få rätt till personlig assistans eller annat stöd som behövs.

Vi skulle se det självklara i att skolan anpassas till varje elevs behov.

Vi skulle se det självklara i att alla inom exempelvis vården förstår att vi aldrig någonsin kan bortse från att vi behöver anpassa oss och vara flexibla när vi möter en person med autism.

Vi skulle se det självklara i att rätten till lycka och välmående gäller varenda en av oss och att den får se olika ut.