Instruktioner och regler för att undvika smittspridning av Coronavirus…

Jengla Omsorg AB följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har som arbetsgivare ett övergripande ansvar då det kommer till rutiner för att förhindra smittspridning inom verksamheten. Som anställd hos Jengla Omsorg har du en skyldighet att följa dessa rutiner. Då våra kunder många gånger tillhör riskgruppen är det oerhört viktigt att du som assistent gör vad du kan och tar ditt ansvar för att minska risken för smittspridning. Detta gör du genom att tillämpa basala hygienregler. Det innebär att du har en god handhygien och använder handskar när det behövs.

Vad du som assistent kan göra

• Börja ditt arbetspass med att tvätta händerna noggrant direkt när du kommit till kundens hem. Upprepa detta varje gång ni kommer tillbaka efter diverse aktiviteter. Torka alltid av handtag till både ytterdörr och toalettdörr efter dig med desinficeringsmedel.

• Använd alltid handskar vid kontakt med kroppsvätskor, avföring, sår och dylikt. Släng handskarna efter användning då de kan sprida smitta. Tvätta samt sprita händerna.

• Använd inte ringar, armband eller armbandsur i arbetet. Dessa är härdar för diverse bakterier.

• Tvätta händerna ordentligt med tvål och avsluta med handsprit. Tvätta händerna i minst 30 sekunder med ljummet vatten och rengör noggrant mellan fingrarna, gnugga fingertoppar och glöm inte tummarna då dessa ofta missas.

• Handsprit appliceras på torra händer efter tvätt. Låt sedan händerna lufttorka.

• Torka dig på engångspappershandduk, alternativt handduk som du byter direkt efter ditt arbetspass.

• Var mycket noggrann med handhygien vid matlagning, samt intag av måltid.

Korrekt förfarande vid handtvätt, steg för steg

Skriv ut bilden och sätt upp denna på din arbetsplats!

 

Utöver hygienreglerna bör du även:

  • Undvika kontakt med smittade och sjuka människor
  • Hosta eller nys i armvecket, INTE i handen eller rakt ut i luften
  • Undvika att röra ögon, näsa och mun eftersom du genom att undvika detta minskar risken för smittspridning via slemhinnor
  • Ta ej i hand när du hälsar på folk
  • Sprita din mobiltelefon regelbundet och torka av med pappershandduk
  • Hjälpa till att sprida kunskapen om dessa hygienrutiner till andra i din omgivning

 

Om din kund blir sjuk

Om kunden insjuknar är det fortfarande ditt ansvar, i egenskap av personlig assistent, att tillgodose dennes behov av assistans. Det är inte en godtagbar anledning att stanna hemma på grund av oro för smitta. Det kan ses som arbetsvägran. Se bara till att upprätthålla en god hygien och att följa rutinen ovan så kan smitta undvikas.

Om du blir sjuk?

Om du har symptom från luftvägsinfektion ska du stanna hemma från arbetet. Observera att detta inte gäller vid en vanlig förkylning. Symptomen vid covid-19 är torrhosta, feber och andningsbesvär, känner du av dessa symptom ring 1177 för fortsatt rådgivning.

I övrigt gäller ordinarie rutiner vid sjuk- och friskanmälan.

Vi kommer att uppdatera våra anställda och kunder löpande vid förändringar kring rutiner och föreskrifter rörande Coronaviruset.