Gratis utbildningar på Teams hela våren!

bild på datorVi på Jengla Omsorg har, tack och lov, redan fungerande system med att ha flera av våra utbildningar på Microsoft Teams. Med hjälp av reflektionsfrågor i samband med pauser och filmavsnitt blir också alla deltagare aktiva.

Då vi har flera inplanerade utbildningar på Microsoft Teams och då vi vet att många andra med samma behov, missar sina egna utbildningstillfällen, vill vi självklart bidra på det sätt vi kan.

Flera olika utbildningar

Du är därför välkommen att anmäla dig till en eller flera av våra Teams utbildningar som under hela våren 2020 är gratis. Du kan välja mellan utbildningar om autism (sammanlagt 12 h fördelade på fyra tillfällen), AKK (sammanlagt 6 h fördelade på två tillfällen), introduktion om tydliggörande pedagogik (3 h) och Barn med personlig assistans (sammanlagt 6 h fördelade på två tillfällen). Exemplen på utbildningarna utgår till stor del från personlig assistans men kan lätt översättas till att gälla övriga LSS verksamheter eller för barnomsorg och skola. Alla tillfällen är kl. 10-13.

Smartare arbete

Det är viktigt nu att, oavsett om man arbetar som personlig assistent, stödassistent, elevassistent eller har annan profession inom vård och omsorg att det dagliga och mycket viktiga arbetet kan fortsättas utföras utan risk för spridning av Corona samtidigt som det övriga arbetet som utbildning, fortbildning, APT och handledning inte stannar av utan görs smartare och på distans med hjälp av online möten. På detta sätt kan vi dessutom hjälpa varandra genom att dela med oss av det vi kan till varandra. För att anmäla dig, gå in på www.jengla.se och gå in på den eller de utbildningar du är intresserad av. En vecka innan utbildningen äger rum får du en länk du följer för att delta när det är dags.

Utbildningar i vår på Microsoft Teams:

27 mars Autism 1 (1 av2)

1 april Tydliggörande pedagogik

3 april AKK 1

14 april AKK 2

17 april Autism 1 (2 av 2)

23 april Barn med PA 1

24 april Autism 2 (1 av 2)

29 april Autism 2 (2 av 2)

8 maj Barn med PA 2