Personlig assistans – på dina villkor

Nu börjar vi med ”Anhörigträffar” – Anmäl dig nu!

Vi börjar nu med anhörigträffar för dig som är anhörig till assistansberättigad på Microsoft Teams! Varje träff är två timmar och innehållet styrs av deltagarnas önskemål. Därför är det viktigt att du fyller i vilka önskemål eller frågeställningar du har när du fyller i din anmälan. Kolla filmen när Annika och Linda santalar om hur man har resonerat kring innehållet i anhörigträffarna.

Anmäl dig här

Här fyller du i ditt telefonnummer