Personlig assistans – på dina villkor

Nu fortsätter vi med ”Anhörigträffar” – Anmäl dig nu!

Vi fortsätter nu med anhörigträffar för dig som är anhörig till assistansberättigad på Microsoft Teams! Varje träff är två timmar och innehållet styrs av er deltagares önskemål. Därför är det viktigt att du fyller i vilka önskemål eller frågeställningar du har när du fyller i din anmälan. Kolla filmen när Annika och Linda samtalar om hur man har resonerat kring innehållet i anhörigträffarna.

Anmäl dig här

Här fyller du i ditt telefonnummer