Personlig assistans – på dina villkor

Nu börjar vi med “Anhörigträffar” – Anmäl dig nu!

Nu börjar vi med träffar för dig som är anhörig till assistansberättigad

Vi börjar nu med anhörigträffar på Microsoft Teams! Varje träff är två timmar och innehållet styrs av deltagarnas önskemål. Därför är det viktigt att du skriver i vilka önskemål du har när du fyller i din anmälan. Kolla filmen när Annika och Linda santalar om hur man har resonerat kring innehållet i träffarna.

Anmäl dig här

Här fyller du i ditt telefonnummer