Hur ska vi behandla de mest utsatta?

kvinna som sitter ihopkrupen med nedsänkt huvud
Bild från Shutterstock

I Aftonbladet i går (8 oktober 2020) kunde man läsa om hur en personalgrupp under flera år har utsatt de boende för kränkningar, bestraffningar och hot. Det handlar om ett boende med särskild service för personer med psykisk ohälsa. På boendet har de anställda istället för att ge just stöd och service som lagen säger att de ska ge, tvångsduschat, bestraffat och hotat de som bor där.  De anställda har delat sekretessbelagd information om de boende med varandra på ett sätt som dessutom varit ytterst nedvärderande.

Kränkningar, bestraffningar och hot

Detta är ett av flera LSS boende där personal utövar makt på ett kränkande och nedvärderande sätt. I detta aktuella fall har det fått pågå i flera år. Det är så horribelt så jag kan förstå om du tycker det låter osannolikt.

De flesta LSS boenden är bra

De flesta LSS boenden är tack och lov är bra. Det är boenden med personal som arbetar med det som LSS, som den lag det är, som riktlinje. Personal som har kompetens och bemötande byggt på respekt och med en tydlig humanistisk människosyn. Missförhållanden som dock sker på allt för många boenden måste komma fram och jag önskar att alla reagerar. Vi måste alla reagera lika starkt som när det sker missförhållanden inom äldreomsorgen.

Alla måste reagera

Många som har en LSS insats kan inte göra sin röst hörd. Människor som bor på boenden där det är en mindre personalstyrka och därmed mindre insyn. Omgivningen, det vill säga alla som kanske inte känner någon med funktionsnedsättning, upplever att det är hemskt men att det samtidigt är ganska långt borta från sin egen lilla värld och att det därför inte riktigt rör en själv. Det räcker inte att vi som anhöriga och arbetar inom LSS reagerar, alla behövs.

Gandhi sade: ”Varje samhälle bör bedömas efter hur det behandlar sina mest utsatta.” Det rör alltså oss alla.

Hur kan det bli så illa?

Jag funderar en hel del på hur det kan gå så långt så att personer som väljer att jobba inom LSS kan agera så här. Hur kan någon som väljer att jobba med personer som helt är beroende av det stöd och den service man som anställd ska ge, välja att kränka, bestraffa och hota? Leder bristen på kompetens leda till en sådan arrogans och icke human människosyn? Innebär bristen på närvarande ledning att en hel arbetsgrupp väljer att agera så de boende, de som är i sitt eget hem, ska uppleva det som ett skräckvälde? Kan grupperingar i en arbetsgrupp bli så illa att varenda en tappar sin etiska kompass så fullständigt?

Frågor som kan hjälpa dig att agera rätt

Till dig som använder metoder som tvångsdusch, bestraffningar, hot, kränkande och nedlåtande bemötande vill jag be dig att fundera över:

  • Varför har jag valt detta yrke? På vilket sätt bidrar jag i mitt yrke? Varför får jag lön varje månad?
  • Hur har jag bidragit till att göra vardagen bättre för den människa som är anledningen till att jag har det jobb jag har? Vad har jag varit nöjd med gällande min arbetsinsats när jag slutar min arbetsdag?
  • Hur agerar jag när någon kollega använder sig av en metod som jag finner det minsta tvivelaktig? Vad gör jag när jag hör en kollega uttrycker sig kränkande mot någon av dem som har min arbetsplats som sitt hem? Kan jag verkligen vara tyst? Är jag inte då medskyldig?
  • Var ligger min lojalitet? För vems skull gör jag det jag väljer att göra?

Dick Nord

På måndag fortsätter rättegången mot den person som bland annat tryckte ner Dick Nord med en Sacco säck i Dicks eget hem. Du kan läsa om det bland annat här. Den åtalade menar att han bara gjorde det som chefen sagt att han skulle göra. Han menar också att han bara höll handen på Sacco säcken och inte satte sig på den. Jag hoppas rättvisa skipas.

Allas ansvar

Jag hoppas att alla vet att varje metod kan ifrågasättas. Vi måste akta oss för att något sätter sig i väggarna i en verksamhet. En närvarande ledning måste finnas.  Samtidigt måste var och en på en arbetsplats ta eget ansvar.  Ett ansvar att stoppa varje kränkning, varje bestraffning, hot och varje nedlåtande kommentar. Det är allas skyldighet som arbetar inom LSS att se till att göra sitt yttersta för att behandla de mest utsatta, på allra bästa sätt.