Medveten närvaro i arbetet med människor – föreläsning våren 2019

Vi som arbetar med människor behöver också arbeta med oss själva för att kunna lyckas med både att vara lågaffektiva och reflektera över vad vi gör.
 
Under en heldag så pratar vi om friskhetsfaktorer som är allmänmänskliga och alltså gäller både oss själva och de vi arbetar för oavsett om vi arbetar med barn, ungdomar eller vuxna och oavsett om de har funktionsnedsättning eller inte. Vi tränar på aktivt lyssnade och tittar närmare på hur vi på bästa sätt kan reflektera över vad vi gör och hur för att skapa en större medvetenhet om oss själva. Vi gör övningar som enklare meditationer för att bli varse hur den medvetna närvaron krävs i vårt arbete där någon annan är beroende av oss.
Innehåll:
Friskhetsfaktorer och hur vi kan kartlägga välmående i stället för bara det som inte fungerar
Lycka och välmående för oss och de vi arbetar med
Stress och hur vi hanterar egen och andras stress
Medveten närvaro och lågaffektivt bemötande och hur det hänger ihop
Betydelsefulla relationer
Dagen är inspirerad av bland annat lågaffektivt bemötande, mindfulness och positiv psykologi.
För vem?
Detta är för dig som arbetar med människor. Du kanske arbetar inom barnomsorg, skola, daglig verksamhet, boende, personlig assistans, korttidshem eller inom annan vård och omsorg.
Orter där det blir öppen föreläsning under våren 2019: 
Malmö
Stockholm
Örebro
Kan också beställas till din organisation!