Det professionella mötet i skolan

Föreläsningen Det professionella mötet i skolan kommer under våren 2019 vara i Malmö 23 april och i Stockholm 7 maj. Det är en öppen föreläsning för dig som arbetar inom skola eller barnomsorg. Föreläsaren Linda Grann utgår inte bara från sin professionella yrkesroll utan även från sin mammaroll till barn i behov av särskilt stöd och berättar personligt om sina önskningar om bemötande och samarbete till dig som arbetar i skolan.

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Samarbetet med elevers föräldrar är viktigt. Av olika anledningar kan det ändå bli ett svårt samtal som inte leder till utveckling när vi känner oss kritiserade eller tycker det är svårt att ta upp något. Genom att bi mer medvetna om våra egna reaktioner och genom att lära oss mer om hur vi kan ha ett professionellt samtal med både empati och ärlighet kan vi hantera eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt och hitta gemensamma lösningar för att tillsammans stötta den berörda. På föreläsningen får du teori om kommunikation och konflikthantering med inspiration från både coaching och Nonviolent Communication samt praktiska verktyg hur du kan hålla ett professionellt samtal.   

Kursinnehåll Det professionella mötet

  • Stress hos föräldrar till barn i behov av särskilt stöd och vad det beror på
  • Aktivt lyssnande
  • Empati och ärlighet i samtalet
  • Professionellt bemötande—vad innebär det för föräldern?
  • Exempel på svåra samtal
  • Hur vi kan bemöta reaktioner som ilska och kritik
  • Samtalsverktyg som kraftfulla frågor, bekräftelse och tydliga problemformuleringar

Vem kan deltaga?

All personal i förskola, grundskola och grundsärskola.

Datum och orter under våren 2019:

Malmö 23 april kl. 14 – 17

Stockholm 7 maj kl. 15 – 18

Lokal meddelas senare.