Aktuella föreläsningar

utbildningJengla Omsorg AB erbjuder föreläsningar riktade både till LSS verksamheter, skolor och förskolor samt till anhöriga. Vi har utbildningar om personlig assistans, autismspektrumtillstånd, LSS, bemötande, samarbete mellan professionella och anhöriga samt mindfulness.

Under 2018 kommer våra grundutbildningar om autism vara öppna även för andra intresserade. Utbildningen är på tre tillfällen.

Mindfulness för LSS personal och anhöriga kommer vi att ha cirka var femte vecka.

Självklart kan ni även anlita oss som föreläsare antingen genom att kontakta oss direkt eller via talarforum.se

Vi återkommer under december månad med aktuella föreläsningar för 2018. Redan nu kan du anmäla dig till mindfulness för LSS personal.