Personlig assistans – på dina villkor

Aktuella föreläsningar

utbildningJengla Omsorg AB erbjuder föreläsningar riktade både till LSS verksamheter, skolor och förskolor samt till anhöriga. Vi har utbildningar om personlig assistans, barn med personlig assistans, autismspektrumtillstånd, LSS, bemötande, samarbete mellan professionella och anhöriga samt mindfulness.

Under 2019 kommer ett antal av våra utbildningar och föreläsningar vara öppna även för dig som inte är anställd på Jengla Omsorg.

Vi kommer under våren 2019 ha öppna föreläsningar i Malmö, Stockholm och Örebro;

  • Medveten närvaro i arbetet med människor
  • Det professionella mötet i skolan

Självklart kan ni även anlita oss som föreläsare antingen genom att kontakta oss direkt eller via www.talarforum.se