Personlig assistans – på dina villkor

Coaching

Jengla Omsorg erbjuder främst familjecoaching, föräldracoaching och ungdomscoaching.

Vi riktar oss speciellt till föräldrar med barn i behov av särskilt stöd. Det kan vara barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autismspektrumtillstånd eller ADHD/ADD. Det kan också vara så att ni är i en väntan på diagnos men vill ha hjälp att hantera de svårigheter som uppstår i vardagen nu.

Precis som i annan coaching är det ni som bestämmer agendan. Vad som kan skilja sig från vanlig coaching är att den kan vara mer rådgivande om ni söker stöd eller råd när det gäller kontakt med skola, habilitering eller kunskap gällande rättigheter för ditt barn. Kanske söker ni mer kunskap om bemötande och förståelse av problemskapande beteenden, hur man kan hitta vägar till kommunikation, fungerande vardag eller dylikt.

Vi arbetar enligt ICF:s 11 kärnkompetenser

Skapa grunden

  1.  Möta och förstå de etiska riktlinjer och coachingens professionella standard
  2. Etablera en coachingöverenskommelse

Skapa den ömsesidiga relationen

3. Etablera förtroende och närhet

4. Coachingnärvaro

Kommunicera effektivt

5. Aktivt lyssnande

6. Ställa kraftfulla frågor

7. Direkt kommunikation

Underlätta lärande och resultat

8. Skapa medvetenhet

9. Utforma handlingar

10. Planera och sätta mål

11. Hantera framsteg och ansvarstagande

Det finns möjligheter att få coaching i Malmö, Trelleborg, Svedala och Vellinge kommun. Det finns även telefoncoaching, promenadcoaching och
mailcoaching som alternativ.