Personlig assistans – på dina villkor

Jengla Omsorg AB

Logo JenglaAssistansMed utgångspunkt i de Mänskliga Rättigheterna och allas rätt till ett självständigt liv skall assistans vara på individens villkor i livets alla skeende barn som vuxen.

Assistans kräver hög professionalitet. Oavsett vem kunden är har vi därför både grundläggande och fortlöpande utbildning och handledning för personliga assistenter.

Jengla Omsorgs spetskompetens är autismspektrumtillstånd samt barn och assistans. När vår kund har annan funktionsnedsättning har vi externa utbildare gällande den aktuella diagnosen.

Självklart är vi godkända av Socialstyrelsen och att vi hjälper Er med allt inom ansökan, omprövning och överklagan. För att ytterligare kvalitetssäkra verksamheten, för Er som kunder, följer Jengla Omsorg AB IFA’s villkor för IFA godkännande.

Jengla Omsorg har även utbildning, föreläsningar och handledning för LSS, skolor, vård och omsorg samt för anhöriga. Jengla arrangerar både uppdragsutbildningar och öppna föreläsningar, läs mer under fliken utbildning.