Anhörigstöd

Anhörigstöd

Vi vet hur svårt och jobbigt det är att ensam kämpa för ditt barns eller annan anhörigs rättigheter inte bara vid assistansbeslut och uppföljningsbeslut. Många upplever en stress i kontakter även med habilitering, skolan och andra myndigheter. Vi har en helhetssyn på ditt barns eller anhörigas assistans och är om ni önskar, delaktiga i till exempel nätverksmöten. Vi lotsar er även i kontakter med olika instanser ni kan komma i kontakt med.

Med mångårig erfarenhet från skolans värld hjälper vi er i kontakt med skolan om så önskas och tydliggör era rättigheter.
Tillsammans gör vi en genomförandeplan där vi ser det av stor vikt att nätverk samarbetar för att ert barn ska få de bästa förutsättningar.

Stöd till dig som förälder, anhörig eller legal företrädare kan innebära:
• Agera bollplank
• Hjälpa till vid ansökningar och omprövningsbeslut
• Delta i nätverksträffar
• Delta i möte med habilitering
• Delta i möte med skola eller andra myndigheter
• Erbjuda utbildningar i nätverk och bekantskapskrets

Jengla Omsorg har även anhörigföreläsningar och mindfulness kurser för anhöriga.