Personlig assistans – på dina villkor

Uppdragsspecifika utbildningar

Bild2•Utbildning i aktuella diagnoser
•Utbildning vid problemskapande beteende
•Utbildning av AKK
•Löpande handledning