mindful

Medveten närvaro är en del av att ha lågaffektivt bemötande