anmälan om missförhållanden

1 inlägg

Dokumentering

Dokumentering vid assistans är viktig för att säkerställa kvalitén och att genomförandeplanen följs. All dokumentation sker i vårt webbaserade verksamhetsstöd […]