Lagar & Regler

  Lagar, regler och juridisk hjälp vid personlig assistans Vi bistår dig, som en del av vår service, med hjälp vid ansökan eller uppföljningar. Är du inte nöjd med Försäkringskassans eller LSS-handläggarens beslut hjälper vi dig genom omprövning eller överklagan och om nödvändigt ända upp till Högsta Förvaltningsdomstolen. Vi uppdaterar dig också kontinuerligt med information om nyheter[…]