Assistans och värdegrund

Vår syn på assistans och värdegrund Med utgångspunkt i de Mänskliga Rättigheterna och allas rätt till ett självständigt liv skall assistans vara på individens villkor i livets alla skeenden, barn som vuxen. Oavsett funktionsnedsättning, barn eller vuxen är det dina önskemål och behov som styr utformningen av assistansen. Ditt självbestämmande är inte bara din lagliga rättighet[…]