När alternativen är ett måste – Hur gör vi då kommunikationen möjlig?

Hur gör vi kommunikationen möjlig? Efter flera års tänkande och prövande av olika metoder inom AKK har jag nu insett att det ena inte utesluter det andra. Det gäller att använda sig av det, vara modell, göra det möjligt på ett så enkelt sätt det går. Här är nio personliga tips som kan vara en[…]