Personlig assistans – på dina villkor

Det professionella mötet i skolan

Samarbetet med elevers föräldrar är viktigt. Av olika anledningar kan det ändå bli ett svårt samtal som inte leder till utveckling när vi känner oss kritiserade eller tycker det är svårt att ta upp något. Genom att bi mer medvetna om våra egna reaktioner och genom att lära oss mer om hur vi kan ha ett professionellt samtal med både empati och ärlighet kan vi hantera eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt och hitta gemensamma lösningar för att tillsammans stötta den berörda. På föreläsningen får du teori om kommunikation och konflikthantering samt praktiska verktyg hur du kan hålla ett professionellt samtal.

Vem kan deltaga?
All personal i förskola, grundskola och grundsärskola.
Uppdragsutbildning, kontakta Linda Grann på linda@jengla.se för offert eller fyll i kontaktformuläret nedan.

Kursinnehåll Det professionella mötet

  • Föräldrastressen till barn i behov av särskilt stöd och vad det beror på
  • Aktivt lyssnande
  • Empati och ärlighet i samtalet
  • Professionellt bemötande — Vad innebär det för föräldern?
  • Exempel på svåra samtal
  • Hur vi kan bemöta reaktioner som ilska och kritik

Samtalsverktyg som kraftfulla frågor, bekräftelse och tydliga problemformuleringarFöreläsare: Linda Grann
Linda Grann som har lång erfarenhet av att ha arbetat med barn och ungdomar och mött anhöriga både som lärare under många år och inom personlig assistans. Hon är utbildad handledare och coach, har universitetsutbildning inom samtalsmetodik, kommunikation, konflikthantering, socialpsykologi och grupprocesser. Hon är även mamma till tre flickor varav mellanflickan har flertalet diagnoser. Under utbildningen delar hon med sig av personliga erfarenheter både som anhörig och som professionell.

Kurslängd: 3 timmar