Personlig assistans – på dina villkor

Ann-Caroline Lejox

Ekonomichef med en mission…

Ann-Caroline är nytillträdd ekonomichef och ansvarig för Backoffice sedan våren 2020. Ann-Caroline är ann-caroline lejoxutbildad civilekonom med lång och bred erfarenhet inom ekonomi samt även av personal- & IT-frågor. Hon har bland annat arbetat som redovisningschef och controller i både tillverknings-, och tjänstesektorn inom näringslivet såväl som i statlig och ideell verksamhet.

Jenglas vision är att ”vi skall göra allt som står i vår makt, för att assistansen hos våra kunder skall fungera”. Ann-Carolines mission är att fatta beslut och anpassa åtgärdsplaner till den vision företaget har genom att kontinuerligt arbeta med att effektivisera rutiner inom de fyra funktionerna; ekonomi-, personal, inköps- och juridikadministration. En annan viktig målsättning är att den som har assistans skall ha full insyn i på vilket sätt assistansersättningen används.

Förtroendet måste vara starkt
Förtroendet för Backoffice måste vara starkt. Det uppnår vi genom att se till att de rapporter som presenteras är korrekta, i rätt tid samt att säkerställa att god redovisningssed följs. Förtroendet åstadkommes även genom god tillgänglighet, d.v.s. för att säkerställa förståelse och tillämpning av olika rapportverktyg behöver Backoffice vara tillgänglig för att förklara och svara på frågor.

Holistisk livssyn
Ann-Caroline har en holistisk syn på människan och tror starkt på att kropp, intellekt, känslor och själ hör ihop. Det är viktigt att uppmärksamma och ta hand alla delar. Det gäller även företag. Varje arbetsplats består av olika beståndsdelar (ledning, arbetsgrupper och individer) och dessa bör alltid betraktas som delar av en integrerad helhet. Det som driver henne framåt och ger energi är att möta människor och uppmärksamma dem efter deras personlighet och behov.

Skådespelerska och bonde
Ann-Caroline bor på en mindre lantgård tillsammans med man och dotter, med gröna ängar, får och katter utanför fönstret. Hon hämtar kraft och inspiration från naturen och så fort tillfälle ges åker familjen gärna på tältsafari till Afrika. Ann-Caroline är också engagerad i en teaterförening, skriver manus och regisserar men står helst på scen och spelar både drama och komedi. Ann-Caroline älskar att få människor att skratta: ”skrattet är det bästa botemedlet för allting”. Skratt håller människor friska. Skratt frisätter endorfiner, kroppens egna lyckohormoner.

Ring Ann-Caroline på 0731-44 98 06 eller skicka ett mail