Marlena Kalita Rosdahl

Kundfokus, förtroende och en bra relation

Fokus på kunden, förtroende och relationsskapande, dessa är grundläggande byggstenar och ledord i en väl marlena kalita rosdahlfungerande assistans. Marlena har drygt 25 års erfarenhet av arbete inom LSS genom olika verksamheter och i olika positioner. Merparten av dessa 25 år har Marlena själv arbetat ute på golvet som personlig assistent, som handledare i olika grupper i daglig verksamhet, som habiliteringsassistent i gruppbostäder, och har även varit delaktig vid uppstart av gruppbostad.

Gedigen kunskap
All denna kunskap och erfarenhet har Marlena tagit med sig in i rollen som uppdragschef, och det är till stor fördel gällande förståelsen för uppdragens olika aspekter. Det är viktigt att kunden är i centrum, inget ska falla mellan stolarna när man arbetar med människor. Kontinuitet är av stor betydelse för kunder och anhöriga. Med förtroende och relationsskapande uppnår vi en kontinuitet genom välmående och nöjd personal. Detta skapar trygghet, vilket är av allra största vikt.

Stort kulturintresse
Marlena har ett stort intresse för historia och arkeologi, vilket ledde till studier i primärt dessa ämnen vid universitetet i Lund, och även vid University of Glasgow. Åren av studier ledde till en magisterexamen i förhistorisk arkeologi. Marlena har under flertalet år arbetat med arkeologi, förmedling, kulturarvsprojekt, skolprojekt, diverse relaterade utställningar och evenemang, och detta då parallellt med arbetet inom LSS.
Marlena bor i Staffanstorp med man och barn. Familj, hus och hem och försök till regelbunden träning och andrum är det som prioriteras.

Ring Marlena på 0733-52 99 06 eller skicka ett mail