Personlig assistans – på dina villkor

Mikaela Kellgren

Mikaela, en hästintresserad specialpedagog…

Mikaela är i grunden undersköterska och jobbade i flera år inom kommunens LSS-verksamhet och som mikaela kellgrenpersonlig assistent. Därefter arbetade Mikaela på en palliativ avdelning, för vård i livets slutskede, under några år innan hon sedan valde att studera vidare på universitetet. På universitetet valde Mikaela att studera till beteendevetare med specialpedagogik som huvudämne.

Andra kurser Mikaela valt att studera är bland annat handikappvetenskap, social omsorg, handikapprätt samt olika kurser inom folkhälsovetenskapen som alla bygger på barns hälsa och trygghet. Under de sista tio åren har Mikaela och hennes familj även arbetat inom familjehemsvården där de fungerat som jour och familjehem och då varit specialiserade på att ta emot barn i behov av särskilt stöd, främst barn med neuropsykiatriska funktionshinder.

Diagnosmamma med stor erfarenhet
Mikaela är även mamma till en flicka med TSC (Tuberös Skleros Complex) vilket i hennes fall innebär att hon har autism, utvecklingsstörning, adhd och en mycket svårbehandlad epilepsi. Mikaela och hennes familj lever därmed med assistans i hemmet dygnet runt och vet vilken underbar möjlighet till ”ett liv som alla andra” en väl fungerade assistans kan ge.

Gillar djur och natur 
På fritiden tar Mikaela gärna en promenad i skogen tillsammans med hundarna och med en bra ljudbok eller podcast i öronen. Ett annat stort intresse för Mikaela är hästar och ridsport vilket är ett intresse som hon delar med resten av sin familj och mycket ledig tid spenderas i stallet samt på olika tävlingsplatser runt om i Sverige.

Ring Mikaela på 0731-44 98 55 eller skicka ett mail