ACT

1 inlägg

ACT för anhöriga

I ACT för anhöriga övas acceptans och medveten närvaro. Genom reflektion och övningar kommer du fram till vilka förändringar kring […]