assistans individ

Vad ligger bakom kaoset?

  Det kan tyckas märkligt när en, för oss, enkel uppmaning som “Kan du hänga upp jackan?” leder till kaos för den som vi arbetar med. Med ingående kunskap och empati så är det då som ett lågaffektivt bemötandet är extra viktigt. Det viktiga här blir att backa bandet ordentligt och se vilka stressorer personen[…]