När meningsfull fritidsaktivitet blir motiverande lärande

I min jakt på meningsfull fritidsaktivitet till min dotter med bland annat AST kom jag i kontakt med Hundsam som har hundkurser för bland annat barn med autismspektrumtillstånd. Det är lite av en unik verksamhet där de arbetar med hund som pedagogiskt verktyg med betoning på kommunikation, socialt samspel, perception och inlärning. Det visade sig[…]