TAKK som en möjlighet till allas rätt till kommunikation

Jengla Omsorg AB har nu avslutat utbildingen i TAKK som hållits av Språkom. En aktiv, inspirerande och mycket lärorik utbildning för personliga assistenter och föräldrar. Vi ser fram emot både nya TAKK kurser och uppföljningsdagar.

Jeanette Persson på Språkom säger följande om TAKK och vi kan bara hålla med;

TAKK – Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, kommer några individer i kontakt med när språket av någon anledning inte kommer igång. Teckenstöd blir som ett komplement till talet. Jag har en önskan om att vi ser TAKK även som ett pedagogiskt vertyg för de individer som får jobba lite extra med sitt språk. Genom TAKK visualisera vi begrepp och innehåll. Ord som vi gör till våra egna genom att använda kroppen.

TAKK är bra för alla individer oavsett språkförsening eller inte och jag skulle önska att kunskapen om det goda med att använda TAKK ökar i vårt samhälle.

I många styrdokument, t ex FN konventionen, beskrivs t ex delaktighet som ett självklart begrepp.

För att kunna vara delaktig behöver jag ett språk och för att lära mig ett språk behöver jag vara delaktig.

Här vill jag påstå att TAKK kan vara ett av verktygen till delaktighet.