Personlig assistans – på dina villkor

Veronica Hellenäs

Veronica är civilekonom i grunden och valde 2017 att sadla om och jobba inom vård och omsorg. Hon hade fått nog av att sitta och stirra in i en skärm och bestämde sig för att gå från ord till handling. Hon kände ett starkt begär att få jobba med människor och hjälpa dem till att få en trygg och stabil vardag. När hon började 2017 var det en ny och spännande värld som öppnades upp, med otroligt mycket att lära sig och många nya situationer hon aldrig upplevt tidigare. Att vara uppdragschef är utmanande, prövande och kul att få vara med och kunna påverka en viktig process i någons liv.

Att få vara med från första mötet med juristen till beviljat beslut, rekrytering, schemaläggning och sedan handling är alltid en ny resa. Att sedan få jobba med att se till att arbetsmiljön sköts korrekt, handleda personalgrupper och skriva bemötandeplaner, journalföring samt övrig social dokumentation skapar en härlig variation i jobbet. Uppdragsgivarens behov är alltid främsta fokus och hon blir lika glad varje gång en stabil och trygg miljö för både uppdragsgivare och personal växer fram. Veronica har gått kurser i motiverande samtal och undervisar i HLR.

Veronica tycker det är viktigt att vi alla får leva ett så fritt liv som möjligt trots olika förutsättningar och att det är viktigt att vi alla ska må så bra som möjligt på resan gång.

På fritiden är Veronica något av en ”hobbypsykolog”, och hon läser gärna många böcker om psykologi och ledarskap.  Hon är aktiv och brukar cykla på sommaren och åka skidor på vintern. däremellan blir det yoga, natur och dans.