Covid-19

6 inlägg

Covid 19 – Coronavirus

Coronavirusutbrottet 2019–2020 är en pågående pandemi orsakad av viruset severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), tidigare även kallat för 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). Viruset orsakar sjukdomen covid-19, en typ av lunginflammation med symptom som snuva, andnöd, huvudvärk, hosta och feber. Utbrottet startade i den kinesiska staden Wuhan i provinsen Hubei och har sedan spridit sig. Källa:Wikipedia

Om andra verksamheter inom omsorg stänger?

Regeringens har beslutat att smittskyddslagens bestämmelser om allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom ska tillämpas på sjukdomen covid‐19, vilket innebär att Folkhälsomyndigheten […]