Personlig assistans – på dina villkor

Charlotta Sunding

Charlotta har utbildat sig till organisations- och personalutvecklare på Borås Högskola med inriktning arbetsvetenskap och sociologi och arbetar idag som uppdragschef på Jengla omsorg. Högskoleutbildningen är en 3-årig beteendevetarutbildning.
Som bakgrund har Charlotta arbetat många år inom LSS, både som stödassistent och personlig assistent. Detta då främst inom autismspektrum med utåtagerande och problemskapande beteende. Hon har startat upp ett par verksamheter inom LSS och har även erfarenhet inom barn-ungdom-vuxen-perspektivet. Efter avslutad utbildning på Borås Högskola 2013 har Charlotta arbetat med ledarskap och förändringsarbete på både skola och boenden, sedan 2015 på chefsposition.

När Charlotta inte arbetar så är det vardagsbestyr kring de tre barnen och de två maine coon-katterna Svea och Santa Cruz som gäller. Finns det tid och möjlighet över så är musik det stora intresset. Hon har spelat i tjejband i de yngre åren och turnerat runt lokalt. Ägnar sig även en del åt mindfulness och meditation.

Ring Charlotta på 0731-44 98 09 eller skicka ett mail