Föreläser på nationell konferens om samtalsmatta

con561_rubrikJengla Omsorgs VD Linda Grann föreläser 1 oktober 2013 i Stockholm på den nationella två dagars konferensen Särskola – om kunskapsbedömning och utveckling.

Läs hela programmet.