Höstens utbildningar hos Jengla Omsorg!

Lagom till skolorna börjar så är det dags för Jengla Omsorgs alla utbildningar! Nyheter för hösten är att vi satsar extra på stresshantering, etik, psykosociala arbetsmiljön och lågaffektivt bemötande i utbildningen Medveten närvaro. De etiska samtalen och arbetsmiljöfrågor har också en stor plats i utbildningen Personlig assistans steg 2. Vi satsar också extra på kommunikation och då AKK i synnerhet. Vår kurs i kommunikation och konflikthantering startar nu i höst i Jönköping.

Den viktiga utbildningen

Utbildning är som vi alla vet, oerhört viktigt för att vi ska kunna utvecklas i vår yrkesroll och också så vi kan reflektera, både själva och tillsammans i arbetsgruppen vi arbetar i. Då kan vi reflektera över vad vi gör, på vilket sätt, hur och inte minst varför. Det är när vi pratar med varandra samtidigt som vi får en allt större kunskap. Det är då vi får nya insikter. Vi växer i vår yrkesstolthet när vi inser vilket oerhört viktigt och betydelsefullt arbete vi har. Målet är att hela tiden utvecklas och bli mer professionell och också att du trivs ännu bättre med ditt arbete.

Medveten närvaro i arbetet med människor

the reflective journeyLagom till Andrew McDonnells bok ”The reflective journey” kom ut så är det dags för vår utbildning ”Medveten närvaro i arbetet med människor”. Vi kommer prata mycket om det som Andrew pratar om i sin bok. Nämligen oss själva. Det är en utbildning som riktar sig till dig som är personlig assistent eller har annat yrke inom vård och omsorg eller skola. Du har ett arbete där du möter människor som kan vara i hög stress. Under utbildningen Medveten närvaro i arbetet med människor är huvudfokus på dig. Fokus är hur vi behöver bli medvetna om och kunna hantera vår egen stress för att kunna hjälpa andra. Utbildningen är inspirerad av bland annat lågaffektivt bemötande, mindfulness och positiv psykologi.

I höst kommer Medveten närvaro i arbetet med människor, vara i Malmö 23 augusti och i Stockholm 10 september. Arbetar du på Jengla Omsorg så anmäler du dig här. Om du inte arbetar på Jengla Omsorg men är intresserad av att vara med på denna heldag så anmäler du dig på Biljettbolaget. Du är varmt välkommen!

Utbildning om AKK

Kommunikation är avgörande för att få leva som andra. Många gånger så arbetar man som personlig assistent med kommunikativ assistans. Alla människor kommunicerar. För att alla ska få rätt till så rika och bra kommunikativa möjligheter som det går, så startar vi nu en utbildning om AKK på tre tillfällen.

De första två tillfällena är online på Teams. Det tredje tillfället är en heldag som du kan gå antingen i Malmö eller i Stockholm. Två veckor före kursstart får du information om hur du går tillväga för att delta på Teams.

Förutom utbildningen om AKK så kommer vi via Teams ha första steget på vår utbildning om autism samt utbildningen om Barn med personlig assistans. Genom detta så kan fler ha möjlighet att delta. Du kan delta hemifrån eller från närmsta kontor i grupp och oavsett var du befinner dig så blir det en större flexibilitet utan att vi behöver göra avkall på diskussioner med de andra deltagarna. Tredje tillfället på AKK utbildning så är det en heldag som är en aktiv workshop där vi går från teorin som gåtts igenom innan till hur vi praktiskt går tillväga för att skapa en kommunikativ miljö och rätt kommunikativa förutsättningar.

Du är varmt välkommen med din anmälan till de två första tillfällena på Teams och till vår heldagsworkshop i Malmö och Stockholm!

Arbetsledarträffar

Något som har varit uppskattat så är det när arbetsledare har fått träffa varandra för att både lära sig mer och få bli säkrare på sin roll som arbetsledare men också få diskutera olika frågor. Här kan du läsa mer och anmäla dig. 

Övriga utbildningar

Samtidigt som vi har dessa nyheter så fortsätter vi med både grund- och fortsättningsutbildningar om personlig assistans, autism steg 1 på Teams och Autism steg 2 som är en heldag på ett flertal orter, problemskapande beteenden och lågaffektivt bemötande samt HLR. Vi kommer även att ha kvällar med mindfulness. 

Varmt välkommen till en spännande, rolig och lärorik höst!