Om samtalsmatta

Jengla Omsorgs VD Linda Grann intervjuas i Specialpedagogik om samtalsmatta.

130213-099-specialpedag_fmt
artikel i Specialpedagogik