Om samtalsmatta

– När man arbetar med barn och assistans känns metoden helt nödvändig, men jag tycker också att samtalsmatta är ett bra sätt att ställa frågor och lyssna på barn i andra sammanhang. Det handlar om självbestämmande, säger Linda Grann.

Hon tycker generellt att man inom skolan och förskolan ställer för lite frågor till barnen om hur de mår och hur de skulle vilja ha det.

– Vi ställer många kunskapsfrågor, men vi frågar mindre efter barnens åsikter. Barnen kan svara på mer än vi tror.

Jengla Omsorgs VD Linda Grann intervjuas i Specialpedagogik om samtalsmatta.
artikel i Specialpedagogik