autismutbildning

1 inlägg

Autismspektrumtillstånd steg 1

Vår introduktionsutbildning om Autismspektrum består av två Skype föreläsningar (steg 1) och Autismspektrumtillstånd steg 2, heldagsföreläsning i Malmö, Skövde, Stenungsund […]