autismutbildning

1 inlägg

Autismspektrumtillstånd steg 1

Vår introduktionsutbildning om Autismspektrum består av två heldagar. Du går den i ordningen steg 1 följt av steg 2. Utbildningen […]