Hur hanterar vi dina personuppgifter?

GDPR – General Data Protection Regulation

Du har säker inte undgått att komma i kontakt med begreppet GDPR. Under de senast veckorna har det fullkomligt haglat in SMS och E-post där du gdprsom prenumerant på tjänster, nyhetsbrev eller annat ombeds att läsa och godkänna företagets nya integritetspolicy. Den 25:e maj 2018, kommer den nya lagen att träda i kraft och i Sverige ersätter den PUL, personuppgiftslagen. I de nya direktiven är det nu möjligt för myndigheterna att ge de som slarvar med hanteringen av peronuppgifter ett s.k. vite. Ett vite är detsamma som en bot och denna kan, i värsta fall, innebära att företaget eller organisationen, som bryter mot GDPR, får mycket dryga böter.

Om man inte skulle lyckas uppfylla de nya kraven, som nu ställs, riskerar man böter på ända upp till 4 % av den totala koncernomsättningen. För många av våra svenska företag med E-handel/butiksnät kommer 4 % av omsättningen att innebära hundratals miljoner kr. Det är ju också därför som företagen är överdrivet försiktiga och garderar sig mot, i stort sett, allt…

Är du intresserad av att veta hur Jengla Omsorg hanterar dina och andras personuppgifter kan du läsa om detta i vår integritetspolicy som, i detalj, beskriver detta ämne.