ledning

3 inlägg

Det är vi som är företagsledningen på Jengla Omsorg

Östra regionen Västra regionen Backoffice All personal

linda grann

Linda Grann

Utbildningschef
linda@jengla.se
0702-52 05 95