personlig assistans

4 inlägg

Kommunikation & Konflikthantering

Som arbetsledare eller chef behöver du kunskap och verktyg både om kommunikation och konflikthantering för att kunna växa som professionell […]

Autismspektrumtillstånd steg 1

Vår introduktionsutbildning om Autismspektrum består av två heldagar. Du går den i ordningen steg 1 följt av steg 2. Utbildningen […]

Utbildningar & Föreläsningar

Jengla Omsorg erbjuder en rad olika utbildningar och föreläsningar vilka ges dels internt för våra assistansberättigade och deras assistenter men […]