Vi måste alla kräva tvång på kompetens för att få stopp på vanvården

Harald Strand, ordförande Riksförbundet FUB, och Eva Borgström, intressepolitisk samordnare FUB kräver i en debattartikel i GP 4 februari 2020 av socialminister Lena Hallengren (S) att det blir tvång att ha personal med rätt kompetens på landets gruppboenden. Jag håller med och vill inkludera personlig assistans i det kravet.

De mest utsatta utsätts för vanvård

Jag håller med om att den vanvård som Dick Nord har utsatts för bara är toppen av ett isberg. Så sent som idag läser jag om Robin, som blir inlåst i ett rum i ett boende isolerat i skogen. De, precis som andra med intellektuell funktionsnedsättning i kombination med autism och som inte kan föra sin egen talan, tillhör de allra mest utsatta människor. Vi pratar om människor som i allra bästa fall har anhöriga som kan slå larm. Det är dessutom inte alltid anhöriga får veta sanningen. Allt för ofta finns tysta kulturen och missriktad lojalitet där den kollegiala lojaliteten kan gå före lojaliteten mot huvudpersonen, den vars skull vi alla inom LSS har ett arbete, personen som vi ska hjälpa att leva et värdigt liv som andra. Det är dessutom inte alla som har anhöriga som kan slå larm. Vem ska föra deras talan?

Krav på kompetenshöjning

Forskningen är tydlig. Det viktigaste anhörigstöd som finns, är god vård och omsorg om individen. LSS är tydlig i sina riktlinjer vad LSS ska styras av för värderingar och vad det stöd och den service som ska ges, innebär. Socialstyrelsen är tydlig i sina rekommendationer gällande utbildning och fortbildning i vad det innebär att ge stöd och service enligt LSS, alternativ och kompletterande kommunikation och lågaffektivt bemötande. Jag håller med om att ett problem är att det är allmänna råd som ges som rekommendationer och inte ett krav. Det finns inget att vänta på. Arbetet är många gånger svårt och komplext. Det behövs kunskap och färdigheter som i kombination med etiska reflektioner kan bli sann kompetens. Den kompetens som gör att all personal går till sitt arbete med stolthet och där man aldrig lämnar sin strävan att ge möjligheter och förutsättningar till individens rätt att leva som andra med delaktighet, autonomi, självbestämmande, integritet och rätt att bli hörd och sedd.

Utbildning inom lågaffektivt bemötande och AKK

Om ni i er verksamhet behöver påbörja er kompetenshöjning i lågaffektivt bemötande och AKK så har vi redan inplanerade utbildningar inom kort för vår egen personal. Då dessa introduktionsutbildningar är via Microsoft Teams så är ni välkomna att höra av er, tillfällena under våren bjuder vi på. Vi måste alla hjälpas åt nu. För Dicks, Robins och alla andra i samma situations skull. Jag efterfrågar också att fler inom LSS visar att vi alla står bakom samma krav.

porträtt Linda GrannLäs artikeln i GP om Dick här

Läs om Robin som blir inlåst på sitt rum av personal på ett eget boende isolerat i skogen

/Linda Grann, Utbildningschef och grundare, Jengla Omsorg AB