Tydliggörande pedagogik för arbetslaget så vi ställer oss de rätta frågorna

Familjen Funkarna
Funkarna, illustratör Natalie Själund

Inom tydliggörande pedagogik pratar man ofta om att personer med kognitiva svårigheter behöver vår hjälp för att få svar på frågorna: Vad, Hur, Varför, Var, När, Med vem och Vad ska hända sen. Många gånger behöver också vi i arbetslaget tydliggörande pedagogik för att komma vidare med hur vi ska ge det bästa stödet. Vi behöver synliggöra frågorna när vi möts i handledning och gemensamma etiska reflektioner för att komma vidare.

Funkarna i arbetslaget!

Numera finns Funkarna (www.funkarna.se) som är en utmärkt hjälp i samtalet med barn för att lösa problem och tydliggöra tillsammans. Varje arbetslag bör kanske ha en egen uppsättning så vi kan få bättre koll på vad vi gör, varför, hur det ska gå till, när vi bör göra vad, med vem och vad som ska hända sen.

Vad?

VAD behöver vi veta om personen vi arbetar med? Vad behöver vi veta om funktionsnedsättningen för att förstå ett annorlunda sätt att fungera? Vad behöver vi veta för att ge rätt stöd? Vad är det vi ska göra?

Hur?

HUR ser ett bemötande ut som är byggt på respekt, integritet och med mål att individen ska leva ett liv som andra med autonomi och delaktighet? Hur gör vi konkret? Hur identifierar vi vad personen tycker om, vad som fungerar och inte fungerar? Hur identifierar vi stressorer? Hur upptäcker vi när vårt eget beteende blir fel och hur får vi då adekvat hjälp?

Varför?

VARFÖR gör vi det vi gör? Varför arbetar vi med det vi gör? Varför behövs en förändring eller att fortsätta som vi gör nu?

När?

NÄR bör vi känna igen tecken som är viktiga för att ge rätt stöd? När måste vi be om hjälp och av vem? När behöver vi vara extra närvarande i vårt dagliga arbete?

Med vem?

MED VEM är det vi arbetar med? Vem ska vår främsta lojalitet och fokus rikta sig mot? Vem mer är viktig för individen och där vi behöver assistera för de viktiga relationerna? Familj, syskon, andra viktiga personer? Har vi den viktiga frågan ständigt aktuell; För vems skull arbetar vi?

Var?

VAR är vi nu i vårt arbete? Har vi gjort rätt kartläggningar? Har vi koll på våra egna eventuella kompetensluckor? Vet vi VAR vi är i vårt arbete och vart vi är på väg?

Vad ska hända sen?

VAD SKA HÄNDA SEN? Vad ska hända efter vi fått kunskap? Vad ska hända så vi kan implementera nya arbetssätt som utgår från att varje individ ska få leva som andra? Är våra mål för att hela tiden bli bättre, tillräckligt tydliga så vi vet vad som ska hända sen? Har vi en plan och förstår alla i arbetsgruppen den?

Det finns så klart massor fler frågor man kan komma fram till i arbetsgruppen. Struktur behövs och det gäller oss alla. Vi kan inte arbeta lite på känn utan behöver tydliggörande pedagogik så vi ställer de rätta frågorna till varandra och oss själva och har rätt fokus. Fokus ska vara individen vi arbetar med och det bästa stöd och service vi kan ge. Bonus blir att vi själva mår bättre med en ökad yrkesstolthet och meningsfullhet.