lågaffektivt bemötande

8 inlägg

ACT för anhöriga

I ACT för anhöriga övas acceptans och medveten närvaro. Genom reflektion och övningar kommer du fram till vilka förändringar kring […]

assistans individ

Vad ligger bakom kaoset?

  Det kan tyckas märkligt när en, för oss, enkel uppmaning som “Kan du hänga upp jackan?” leder till kaos […]