autism utbildning

6 inlägg

Autism utbildning för professionella

Jengla Omsorg AB och Jengla Assistans arrangerar fortlöpande utbildning inom autism och autismspektrumdiagnos, i egna utbildningslokaler, på många platser i Sverige. Autismutbildningarna ger de personliga assistenterna helt nya infallsvinklar och användbara verktyg i det dagliga arbetet.

Jengla Omsorg AB anordnar även uppdragsspecifika, företagsanpassade utbildningar för kommuner, förvaltningar, skolor och olika LSS-boenden. Kontakta gärna vår utbildningsansvarige för ett förutsättningslöst samtal angående era behov.

Autismspektrumtillstånd steg 2

Vår introduktionsutbildning om Autismspektrum består av Autism steg 1 och 2. Du kan gå Autism steg 2 om du tidigare […]

Autismspektrumtillstånd steg 1

Diagnoskriterier, centrala svårigheter och förklaringar samt tydliggörande pedagogik Utbildningen Autismspektrumtillstånd steg 1 består av två tillfällen som är föreläsningar på […]