mindfulness

7 inlägg

ACT och Mindfulness

På våra workshops i ACT och mindfulness lär du dig mer om stresshantering och hur vi genom att arbeta med […]

utbildning

Aktuella föreläsningar

Jengla Omsorg AB erbjuder föreläsningar riktade både till LSS verksamheter, skolor och förskolor samt till anhöriga. Vi har utbildningar om […]