mindfulness

8 inlägg

ACT för anhöriga

I ACT för anhöriga övas acceptans och medveten närvaro. Genom reflektion och övningar kommer du fram till vilka förändringar kring […]

utbildning

Aktuella föreläsningar

Jengla Omsorg AB erbjuder föreläsningar riktade både till LSS verksamheter, skolor och förskolor samt till anhöriga. Vi har utbildningar om […]